Skip Ribbon Commands
Skip to main content
ورود به سایت

  :  

تاریخ ایجاد:
1394/08/17
  |  
امتیاز:
پیاده سازی سیستمی برای کنترل تردد افراد و تجهیزات در شرکت نفت مناطق مرکزی ایران پروژه ای است که توسط شرکت راهکار خلاق در سال ۱۳۸۳ و با استفاده از شیرپوینت ۲۰۰۳ انجام شده است. شرکت نفت مناطق مرکزی ایران از سال ۱۳۸۳ تا اکنون ۱۳۹۴ استفاده کنند از فناوری شیرپوینت در بخش های مختلف سازمانی خود هستند

Picture Placeholder: پگاه  کبیریان
  • پگاه کبیریان


موارد مرتبط

  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد