Skip Ribbon Commands
Skip to main content
ورود به سایت

  :  

تاریخ ایجاد:
1394/08/17
  |  
امتیاز:
این فیلم نمایشی پیاده سازی برخی گزارشات هوش تجاری در شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان را نمایش می دهد. پیاده سازی زیرساخت شیرپوینت و هوش تجاری این شرکت توسط شرکت راهکار خلاق انجام شده است و پیاده سازی گزارشات هوش تجاری توسط کارشناسان توزیع نیروی برق استان زنجان پس از دریافت آموزش های لازم توسط شرکت راهکار خلاق انجام شده است. رهسا هوش یکی از کلاس های شرکت راهکار خلاق است که به این مجموعه ارایه شده است و کارشناسان توزیع نیروی برق استان زنجان پس از شرکت در کلاس رهسا هوش این گزارشات را خودشان ایجاد نموده اند.این گزارشات با متصل شدن به دیتا بیس های Oracle و SQL تهیه شده اند و در بازه های زمانی مشخص به صورت خودکار به روز رسانی می شوند.برای مشاهده گزارشات اینگونه می توانید از آدرس زیر استفاده نمایید.https://demo.rahsaonline.com/reportsusername: demo@demopassword: demo@demo

Picture Placeholder: پگاه  کبیریان
  • پگاه کبیریان


موارد مرتبط

  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد

افراد مرتبط با ویدئو

شهرام اردلان
مهرداد چنگوری