۱۰ مهر 1395

​۱۲ سال است شیرپوینت را فارسی می کنیم !

ما همواره در طول این ۱۲ سال با نظراتی که از کاربران خودمان دریافت می کنیم در حال بهبود کیفیت فارسی ساز شیرپوینت هستیم.

مسلم است که نظرات شما کاربر محترم ما را در پیشبرد این مهم یاری می دهد. ما تصمیم گرفته ایم به عنوان تشکر از شما کاربری که نظرات خودتان را برای بهبود شیرپوینت فارسی برای ما ارسال می کنیم یک بسته زبان فارسی رایگان به ازای هر ۴۰ پیشنهاد پذیرفته شما ارایه نماییم.برای هر پیشنهاد فقط کافی است یک عکس از قسمتی از فارسی ساز برای ما ارسال نمایید. هر پیشنهاد شما ممکن است یکی از موارد زیر باشد:

  • یک عکس از قسمتی که فارسی است ولی بهتر است انگلیسی باشد.

  • یک عکس از قسمتی که انگلیسی است ولی بهتر است فارسی باشد.

  • یک عکس از قسمتی که فارسی است و شما پیشنهاد بهتری برای ترجمه فارسی آن دارید.

  • یک عکس از قسمتی که انگلیسی است و شما پیشنهاد بهتری برای ترجمه انگلیسی آن دارید.


کافی است یک عکس برای هر پیشنهاد برای ما ارسال نمایید. ما یا این پیشنهاد شما را بررسی می کنیم و در صورت پذیرفتن یک امتیاز برای شما منظور می کنیم؛ در صورتی که پیشنهاد شما پذیرفته نشود دلیل آن به شما توضیح داده می شود.

شما به ازای هر ۴۰ پیشنهاد پذیرفته شده یک بسته شیرپوینت فارسی نگارش کامل به صورت رایگان از ما هدیه دریافت می کنید.

در صورتی که حساب کاربری رهسا آسمان ندارید برای ارسال پیشنهادهای خود ابتدا در اینجا ثبت نام نمایید و سپس پیشنهادهای  خود را از طریق این لینک​ برای ما ارسال فرمایید.


​کاتالوگ شیرپوینت فارسی را می توانید از اینجا دانلود نمایید.​